Hrabovska Nataliia

Hrabovska Nataliia Andriivna  in 2017 graduated from Taras Shevchenko Kyiv State University, Institute of Philology. Obtained qualification Master Degree, Program subject area Ukrainian language and literature, English language. Professional qualification Teacher of Higher Educational Іnstitution, Science Editor. Work experience: in 2018-2020 worked at The Department of Foreign Languages, National Academy of Internal Affairs. Since the autumn 2020 joined the teaching staff of Kyiv Polytechnic institute.  Nataliia Andriivna improves his own professional development by means of internships and attending professional training courses, such as: 2018 Institute of Postgraduate Education National Academy of Internal Affairs (course of study “Innovative technologies for teaching foreign languages for professional purposes.”);

PUBLICATIONS

Грабовська Н.А. Принципи академічної доброчесності у вищій школі: матеріали VII міжн. наук.-практ. конф. «Priority directions of science and technology development» (21-23 березня             2021 р.) Київ, 2021. C. 627-631

Грабовська Н.А., Цимбалюк Т.П. Інформаційні технології у вивченні іноземної мови. Періодичний науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса, № 24. 2020. C.222-226.

Грабовська Н.А. Додатки і платформи для дистанційного навчання англійської мови. Періодичний науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса, № 32. 2021. C.178-182.

Сучасні аспекти науки: V-ий том колективної монографії / за ред.  Є.О. Романенка, І.В. Жукової. – Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021

Грабовська Н.А. The use of internet in English language learning. Science, society, education: topical issues and development prospects: матеріали VIII міжнар.  наук.-практ. конф., Харків, 5-7 липня. 2020. C. 134-138

Грабовська Н.А. “Eyes on Innovation – using drones in Law enforcement “. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування: тези доп. наук.- метод.семінару (Київ, 27 лютого 2020 р. ) / ред. кол. : О. В. Василенко, І. Г. Галдецька. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 77 с.

Грабовська Н.А. Method “Eeyewitness testimony charts ”in the teaching English. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права: матеріали Х Міжвузівської наук.-практ. інтернет-конф., 30 квітня. 2020 р. Київ.

Грабовська Н.А. The use of internet in English language learning. Science, society, education: topical issues and development prospects: матеріали VIII міжнар.  наук.-практ. конф., 5-7 липн. 2020 р. Харків

Грабовська Н.А. Using the internet  to learn English. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 25 лютого 2019 р.)  К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – с. 16-19.

Грабовська Н. А. Сучасні нетрадиційні методи вивчення iноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» (21-22 березня             2019 р.) Івано-Франківськ: 2019.  –  с. 85-87.

Krutevych Mykola, Hrabovska Natalia Domestic violence as a criminal offense in Ukraine: Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2019. – p.  164-166.

Грабовська Н.А. The Dominance of English as a Language of Science. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. –  С. 315-318

Грабовська Н.А. Using the internet  to learn English. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 25 лютого 2019 р.)  К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – с. 16-19.

Грабовська Н.А. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування. Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 23 лютого 2018 року). К.: Нац. акад. внутр. справ. 2018. С. 3-6

Грабовська Н.А. Специфіка сучасної жіночої літератури. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон, 2019, № 8. С. 264-268.

Грабовська Н.А. Тема свободи та сваволі у романі Енн Бронте «Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу». Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон, 2018, № 3.