Kompanets Natalia

In 1995 graduated from Kyiv State Linguistic University and received the qualification of an English teacher. Since 1997, Nataliia Mykhailivna has been working in the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute of Ukraine. To improve her pedagogical skills Kompanets Nataliia took training courses at the Educational and Methodological Complex “Institute of Postgraduate Education” of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky” under the program “Using advanced Google services for educational activities.”.

PUBLICATIONS

  1. Тези доповіді Інноваційні методи іншомовної підготовки фахівців. // Психологія і педагогіка: актуальні питання: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції / – Харків, 9. – С. 16–18.
  2. Тези доповіді Distance learning as an effective technology through Pandemic. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції / – Київ, 13. – С. 56–58.
  3. Тези доповіді Innovative methods of teaching English for students of biomedical engineering. // Новината за напреднали наука – 2021. Материали за XVII международна научна практична конференция. / – София, 17. – С. 47–49.
  4. Тези доповіді Інноваційний підхід до вивчення іноземної мови// Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки. XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Частина 2, 2019. – С.25-29.
  5. Тези доповіді Значення вивчення англійської мови для майбутніх фахівців біомедичної інженерії/ Перспективні шляхи розвитку науки та освіти. ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Частина 4, 2019. – С.39-44.
  6. Тези доповіді Current trends in teaching english // ІІ Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education. Conference proceedings. – 2020. С.23-25.
  7. Тези доповіді Англомовна комунікативна компетенція для мaйбутніх фaхівців біомедичної інженерії // XVI MEZINÁRODNÍ VĔDECKO – PRAKTICKÁ KONFERENCE. – 2020. С. 14-17.
  8. Наукова стаття Педагогічні умови професійного спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців із біомедичної інженерії// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, збірник наукових праць, випуск №64 том 2, 2019р.
  9. Наукова стаття Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, збірник наукових праць, випуск №66 том 1, 2019р.