Shepeleva Olena

In 1986 Graduated from the Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages. O. Shepeleva teaches English at the Faculty of Applied Mathematics, NTUU “KPI”. The teacher prepares students of applied mathematics department for writing scientific articles and making presentations at the international conferences and for participation in foreign language competitions. O. Shepeleva attends professional workshops, seminars and training courses, actively participates at methodological national and international conferences.

Scientific publications

Monograph: Риторичний аналіз промови до випускників Барака Обами (2020 р.) / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. –124 с.

Article: Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск ”Міжнародні Челпанівські психологічні читання”.-К.: Гнозис, 2019. – С. 45–55

Abstract: Професійне спрямування в навчанні іноземної мови майбутніх програмістів / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Педагогічні науки.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария),2018 – С. 34-36

Abstract: Вплив психологічних характеристик особистості на засвоєння іноземних мов / О.В.Шепелєва // Новости передо-вой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практич-ної конференції 15-22 травня – Психология и соціологія.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария), 2018 – С. 80-82.

Abstract: Забезпечення індивідуалізації процесу навчання іноземних мов за допомогою комп’ютерних технологій / О.В.Шепелєва // Новости передо-вой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Филологические науки.: «Бял ГРАД-Б» Г(г.София, Болгария),2018 – С. 6-8

Abstract: Комуникативний підхід до навчання іноземної мови студентів в технічному ВНЗ / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Педагогические науки: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 78-80

Abstract: Психологічні особливості вивчення іноземної мови та формування іншомовної свідомості / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Психология и соціологія.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 93-95.

Abstract Комп’ютерні технології як засіб інтенсифікації самостійної роботи студентів / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Филологические науки.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 17-19

Abstract: Використання інтернет – технологій як фактор підвищення самостійної роботи студентів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Pedagogy. Diamond trading tour, Варшава. – 2019. – №16. – С. 75–78.

Abstract: Психологічні особливості навчання студентів іноземній мові / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Психологія та соціологія.: Publishing House  «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 96-98

Abstract: Особливості перекладу науково – технічних текстів / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Педагогічні науки.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 85-87

Abstract: Проектний метод в навчанні студентів іноземної мови / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Педагогічні науки.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 31-33

Abstract: Психолінгвістичні методи дослідження забування в процесі вивчення іноземної мови / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Психологія та соціологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 42-44

Abstract: Методичні аспекти розвитку комунікативної компетенції студентів / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Філологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 27-29

Abstract: Modern technologies in distance education for lifelong language learning / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. //Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – 160 с

Abstract: Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності практичного заняття з іноземної мови / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Актуальні питання розвитку сучасної науки: Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2020 р. – «АКЦЕНТ», Софія, Болгарія, 2020. – 577 с.

Abstract: Використання мультимедійних засобів як чинник інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наукові досягнення сучасного суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27 травня 2020 р. – «Когнум», Ліверпуль, Великобританія, 2020. – 1075 с.

Abstract: Використання інтернет-комунікації в навчальному процесі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 березня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 1110 с.

Аbstract: Особливості навчання перекладу науково-технічних текстів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 квітня 2021 р. – CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 с.

Abstract: Роль та види контролю знань в процесі навчання іноземній мові / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 778 с.