Шепелєва О.В.

Шепелєва Олена Володимирівна

 

У 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Шепелєва О.В. працює викладачем англійської мови на факультеті прикладної математики. Викладач щорічно проводить підготовку студентів факультету прикладної математики до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі у міжнародних олімпіадах з іноземної мови. На кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3 Шепелєва О.В. відповідає за оформлення документів для проходження конкурсу викдачами кафедри АМГС№3 та виконує обов’язки голови профбюро. Шепелєва О.В. відвідує професійні тренінги, семінари та курси підвищення кваліфікації, бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань викладання іноземних мов.

Публікації

Монографія: Риторичний аналіз промови до випускників Барака Обами (2020 р.) / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. –

124 с.

Наукова стаття: Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск ”Міжнародні Челпанівські психологічні читання”.-К.: Гнозис, 2019. – С. 45–55

Тези доповіді: Професійне спрямування в навчанні іноземної мови майбутніх програмістів / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Педагогічні науки.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария),2018 – С. 34-36

Тези доповіді: Вплив психологічних характеристик особистості на засвоєння іноземних мов / О.В.Шепелєва // Новости передо-вой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практич-ної конференції 15-22 травня – Психология и соціологія.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария), 2018 – С. 80-82.

Тези доповіді: Забезпечення індивідуалізації процесу навчання іноземних мов за допомогою комп’ютерних технологій / О.В.Шепелєва // Новости передо-вой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Филологические науки.: «Бял ГРАД-Б» Г(г.София, Болгария),2018 – С. 6-8

Тези доповіді: Комуникативний підхід до навчання іноземної мови студентів в технічному ВНЗ / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Педагогические науки: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 78-80

Тези доповіді: Психологічні особливості вивчення іноземної мови та формування іншомовної свідомості / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Психология и соціологія.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 93-95.

Тези доповіді Комп’ютерні технології як засіб інтенсифікації самостійної роботи студентів / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Филологические науки.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 17-19

Тези доповіді: Використання інтернет – технологій як фактор підвищення самостійної роботи студентів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Pedagogy. Diamond trading tour, Варшава. – 2019. – №16. – С. 75–78.

Тези доповіді: Психологічні особливості навчання студентів іноземній мові / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Психологія та соціологія.: Publishing House  «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 96-98

Тези доповіді: Особливості перекладу науково – технічних текстів / О.В.Шепелєва // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Педагогічні науки.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 85-87

Тези доповіді: Проектний метод в навчанні студентів іноземної мови / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Педагогічні науки.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 31-33

Тези доповіді: Психолінгвістичні методи дослідження забування в процесі вивчення іноземної мови / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Психологія та соціологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 42-44

Тези доповіді: Методичні аспекти розвитку комунікативної компетенції студентів / О.В.Шепелєва // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Філологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 27-29

Тези доповіді: Modern technologies in distance education for lifelong language learning / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. //Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – 160 с

Тези доповіді: Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності практичного заняття з іноземної мови / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Актуальні питання розвитку сучасної науки: Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2020 р. – «АКЦЕНТ», Софія, Болгарія, 2020. – 577 с.

Тези доповіді: Використання мультимедійних засобів як чинник інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наукові досягнення сучасного суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27 травня 2020 р. – «Когнум», Ліверпуль, Великобританія, 2020. – 1075 с.

Тези доповіді: Використання інтернет-комунікації в навчальному процесі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 березня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 1110 с.

Тези доповіді: Особливості навчання перекладу науково-технічних текстів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 квітня 2021 р. – CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 с.

Тези доповіді: Роль та види контролю знань в процесі навчання іноземній мові / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 778 с.