Пастушенко О.А.

Пастушенко Оксана Анатоліївна

У 2012 році закінчила Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала кваліфікацію «Магістр іноземної філології. Перекладач з англійської та німецької мов». Протягом навчання на факультеті лінгвістики проходила мовну практику в Генеральній прокуратурі України. З жовтня 2017 р. працює на посаді викладача кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3. Для підвищення своєї педагогічної майстерності Оксана Анатоліївна проходив курси підвищення кваліфікації в Іституті після дипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського. Оксана Анатоліївна входить в робочу групу кафедри, що відповідає за тестування РВМ В2.

Публікації

Тези доповіді: Методи формування навичок пошукового читання (scanning) та переглядового читання (skimming). Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference. Washington, USA 26-28.11.2020 pp.717-720

Наукова стаття: Читання іншомовних текстів як один із засобів формування професійної комунікативної компетенції. World science: problems, prospects and innovations/ Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference: Toronto, Canada, 21-23 April 2021 pp.652-657

Монографія: Сімкова І.О.,Пастушенко О.А.The developing future radio engineers’ reading skills through a diversification approach: a case of dynamic and informative reading teaching //Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends: collective monograph.  – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. – pp. 301 – 316 Available at: DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-023-0-19

Наукова стаття: Вплив методів читання при навчанні англійської мови студентів в технічних вузах.

Інноваційна педагогіка. Тематична рубрика: теорія і методика професійної освіти. Вип.34 С.98-101

Наукова стаття: Компетентність викладання стратегії сканування при вичені англійської мови. International periodic scientific journal. Modern engineering and innovative technologies Issue 15. Karlsruhe, Germany,  pр.44-47 DOI: 10.30890/2567-5273.2021-15-06-029