Напрями роботи

Вся методична робота кафедри проводиться за наступними напрямками

 1. Забезпечення навчального процесу:

 – розробка програм: Навчальна програма, Робоча навчальна програма, Робоча програма навчальних модулів;

– забезпечення практичних занять: поурочні плани, підручники, тексти з розробленими завданнями, граматичні завдання, тести; пакети лексичних та граматичних вправ. розробка рольових ігор.

– організація самостійної роботи студентів: укладання методичних вказівок або добірка текстів з розробленими завданнями;

– індивідуальна робота: переклади на замовлення профілюючих кафедр, теми рефератів, рекомендована література, Інтернет адреси, термінологічні словники.

2. Підготовка та видання посібників, методичних вказівок та дидактичних матеріалів.

3. Розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання студентів згідно до Положення про рейтингову систему.

4. Розробка тестів для початкового, поточного та підсумкового контролю.

5. Розробка МКР.

6. Розробка уніфікованих тестових завдань для випускного тестування бакалаврів (для перевірки РВМ).

7. Складання екзаменаційних білетів.

8. Складення термінологічних словників.

9. Розробка тем рефератів та добірка рекомендованої літератури, (періодичні видання, Інтернет адреси, тощо).

10. Створення бібліотеки на електронних носіях.

11. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес. Розробка відповідного матеріального забезпечення.

12. Впровадження мовного портфелю для інженерів.

13. Організація та проведення факультетських та загально університетських науково-практичних студентських конференцій серед студентів 3-4 курсів.

14. Здійснення виховної роботи зі студентами.

Викладачі плідно працюють по даним напрямкам. Кожен викладач на початку року планує свою роботу, а в кінці навчального року звітує про виконану роботу.