Омельченко І.В.

Омельченко Ірина Василівна

У 2013 році Омельченко Ірина Василівна з відзнакою закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» та отримала кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов. З вересня 2013 року працює на посаді викладача кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3. Входить до складу робочої групи «Continuous Professional Development (CPD). Ірина Василівна бере активну участь в українських та закордонних  науково-практичних конференціях, регулярно проходить курси  підвищення кваліфікації та відвідує різноманітні семінари та тренінги. Коло наукових інтересів пов’язане з фразеологічними одиницями та їх перекладом українською мовою, а також  з інформаційними технологіями у викладанні англійської мови.

Публікації

 1. Наукова стаття Особливості перекладу фразових дієслів українською мовою. НТУУ «КПІ» ФЛ, «Advanced Education» – «Новітня освіта», випуск 2/2014.
 2. Тези доповіді YouTube videos in teaching technical English. Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Kиїв. 16.05.2019.
 3. Тези доповіді Notion of concept in modern linguistics. Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology: матеріали 14-ї міжнар. наук.-практ. конф. Лондон, 27.02.2019-28.02.2019.
 4. Тези доповіді Переваги використання відеоматеріалів на занятті з англійської мови. Science, Research, Development. Pedagogy: матеріали 15-ї міжнар. наук.-практ. конф. Роттердам, 30.03.2019-31.03.2019.
 5. Тези доповіді Проблеми викладання англійської мови для студентів технічних спеціальностей. Science, Research, Development. Pedagogy: матеріали 16-ї міжнар. наук.-практ. конф. Барселона, 29.04.2019-30.04.2019.
 6. Тези доповіді Прийоми перекладу фразеологізмів з компонентом-дієсловом “make” українською мовою. Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology: матеріали 17-ї міжнар. наук.-практ. конф. Белград, 30.05.2019-31.05.2019.
 7. Тези доповіді Англійська мова у немовному ВНЗ. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 53, Warszawa, 03/2020.
 8. Тези доповіді Advantages and disadvantages of distance learning. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 55, Warszawa, 05/2020.
 9. Тези доповіді Multimedia in teaching English. II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Kиїв. 14.05.2020.
 10. Тези доповіді Phrasal verbs and their translation. Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology: матеріали 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. Баку, 29.04.2020-30.04.2020.
 11. Тези доповіді Синхронний та асинхронний режими увикладанні англійської мови. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 65, Warszawa, 03/2021.
 12. Тези доповіді Мотивація студентів до вивчення англійської мови. The 6th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021.
 13. Тези доповіді The role of planning in teaching English. III Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Kиїв. 13.05.202