Аспіранти

Аспіранти та здобувачі 

Кононенко Сергій Андрійович

Шифр та назва спеціальності: 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія
Науковий керівник: Винославська О.В., канд. псих. н., професор
Тема дисертації: Особливості економічної свідомості студентів в умовах сучасного розвитку суспільства

 

Чіжова Наталія Володимирівна
Шифр та назва спеціальності: 13.00.07 Теорія і методика виховання
Науковий керівник: Тернопільська В.І., д.п.н., професор
Тема дисертації: Формування особистісної мобільності студентів вищих технічних навчальних закладів

Кронда Ольга Петрівна
Шифр та назва спеціальності: 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Науковий керівник: Литвинова С.Г., доктор пед.наук, с.н.с.
Тема дисертації: Використання цифрових технологій для підвищення рівня англомовної комунікативної компетентності у неформальній освіті