Муханова О.М.

Муханова Олена Миколаївна

У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, того ж року почала працювати викладачем англійської мови в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». На кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3 Муханова О.М. входить до складу експертної ради з навчальних видань факультету лінгвістики, завданням якої є рецензування та надання експертної оцінки рукописам навчально-методичних матеріалів, підготовлених викладачами кафедр АМТС № 1, АМТС № 2, АМГС № 3. Викладає англійську мову та очолює методоб’єднання викладачів англійської мови на факультеті прикладної математики. Викладач проводить підготовку студентів факультету прикладної математики до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі в олімпіадах з іноземної мови. Муханова О.М. відвідує професійні тренінги, семінари та курси підвищення кваліфікації, бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань викладання іноземних мов.

Публікації

Монографія: Риторичний аналіз промови до випускників Барака Обами (2020 р.) / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. –

124 с.

Наукова стаття: Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск ”Міжнародні Челпанівські психологічні читання”.-К.: Гнозис, 2019. – С. 45–55

Тези доповіді: Формування міжкультурної компетенції в процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови в технічному ВНЗ / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Педагогічні науки.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария),2018 – С. 51-53

Тези доповіді: Сприятливий соціально-психологічний клімат в групі як умова підвищення інтересу студентів до навчання / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Психологія и соціологія.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария), 2018 – С. 82-84

Тези доповіді: Навчання студентів технічних спеціальностей діловому письмовому спілку-ванню англійською мовою / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Филологические науки.: «Бял ГРАД-Б» Г(г.София, Болгария),2018 – С. 3-5.

Тези доповіді: Роль та місце комп’ютерних телекомунікацій в навчанні іноземних мов / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Педагогические науки: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 75-77.

Тези доповіді: Взаємодія в конфліктній ситуації / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Психология и соціологія.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 93-95.

Тези доповіді Рольова гра як елемент особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Филологические науки.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 14-16.

Тези доповіді: Використання інтернет – технологій як фактор підвищення самостійної роботи студентів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Pedagogy. Diamond trading tour, Варшава. – 2019. – №16. – С. 75–78.

Тези доповіді: Інтерактивні методи роботи з текстом в процесі навчання іноземних мов / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Педагогічні науки.: Publishing House  «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 54-56.

Тези доповіді: Психологічні умови розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Психологія та соціологія.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 93-95

Тези доповіді: Навчання іншомовному спілкуванню з використанням аутентичних текстових матеріалів / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Філологія.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 10-12

Тези доповіді: Навчання діловому спілкуванню іноземною мовою студентів технічних спеціальностей / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Філологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 53-55

Тези доповіді: Навчання іноземній мові з використанням телекомунікаційних мереж / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Педагогічні науки.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 9-11

Тези доповіді: Муханова О. М. Modern technologies in distance education for lifelong language learning / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. //Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – 160 с

Тези доповіді: Муханова О. М. Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності практичного заняття з іноземної мови / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Актуальні питання розвитку сучасної науки: Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2020 р. – «АКЦЕНТ», Софія, Болгарія, 2020. – 577 с.

Тези доповіді: Муханова О. М. Використання мультимедійних засобів як чинник інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наукові досягнення сучасного суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27 травня 2020 р. – «Когнум», Ліверпуль, Великобританія, 2020. – 1075 с.

Тези доповіді: Використання інтернет-комунікації в навчальному процесі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 березня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 1110 с.

Тези доповіді: Особливості навчання перекладу науково-технічних текстів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 квітня 2021 р. – CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 с.

Тези доповіді: Роль та види контролю знань в процесі навчання іноземній мові / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 778 с.

Тези доповіді: Іноземна мова професійного спрямування як чинник професійної підготовки студентів / О. М. Муханова // Світова наука: проблеми, перспективи, іновації: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Toronto, Canada. 2021. – 678 с.