Новікова І.Є.

Новікова Ірина Євгенівна

Новікова Ірина Євгенівна закінчила Горлівський державний інститут іноземних мов у 1993 році за спеціальністю « англійська та французька мови»

Педагогічну діяльність почала на кафедрі іноземних мов східноукраїнського університету м. Лугансьська.

Також педагогічна діяльність включає роботу у закладах освіти: Маріупольський гуманітарний інститут , Луганський університет внутрішніх справ їм.Є.О. Дідоренка, Національна академія внутрішніх справ.

Постійно підтверджує рівень мовної компетенції, методичний та філологічний рівні.

Бере участь у науково- практичних конференціях та методичних семінарах.

За період педагогічної діяльності здійснює наукове керівництво роботою студентів та курсантів відповідних закладів освіти, яки брали участь у міжнародних науково- практичних конференціях.

Має публікації у фахових виданнях за період с 2003-2012 рік.