Гаєва П.О.

 

У 2020 році закінчила національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобувши кваліфікацію фахівця з англійської мови і зарубіжної літератури.

Гаєва Поліна Олександрівна бере активну участь у наукових семінарах і у міжнародних конференціях. Тези на тему «Когнітивно-семантичне відтворення концепту «Задоволення» були опубліковані під час Наукової конференції студентів «Освіта та наука – 2020» 9 – 10 квітня 2020 року та ІІІ Міжнародній науковій конференції на тему «Актуальні проблеми романо-германської філології в контекст антропоцентричної парадигми», що відбулась 20 листопада 2020 року.

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, комунікативна лінгвістика, методика викладання англійської мови.

З вересня 2019 року по січень 2020 року працювала викладачем англійської мови у національній академіі прокуратури.

Статті:

 1. Haieva P. / Formation of sociolinguistic competence of future teachers in teaching reading English-language publicistic texts / P.Haieva // Чорноморські наукові студії. – 2022. – 36. – С. 68-72.
 2. Гаєва П. / Специфіка та методологія викладання англійської мови у студентів нефілологічних спеціальностей / П.Гаєва // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – 19. – С. 107-111.
 3. Гаєва П. / Методичний дискурс у сучасній дискурсивній парадигмі / П.Гаєва // Академічні студії. – 2021. – 4. – С. 70-75.
 4. Haieva, P. O. Lexico-semantic differenciation of English emotive and emotional discourses / Haieva Polina Oleksandrivna // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. – Вип. 1. – 2022. – С. 5-9.
 5. Haieva P. / Structural-semantic and communicative-pragmatic characteristics of expressions of admiration in modern English / P.Haieva // Вісник науки та освіти. – 2023. – 7(13). – С. 18-29.

Монографія:

Haieva P. Theoretical basis of metaphor research in methodological discourse. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries. – 2022. – 1. – С. 298-325. https://drive.google.com/file/d/15iJFDhiZjMntnXMmPScYdpJNGnmhUKvb/view?usp=sharing

 

Тези доповіді:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» 11–12 лютого 2022 р. “Методика використання рольових ігор як ефективного виду діяльності на практичних заняттях з англійської мови на другому курсі немовних спеціальностей”
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук» 11–12 лютого 2022 р. “Розвиток комунікативних навичок студентів першого курсу мовних спеціальностей на заняттях з англійської мови зі застосуванням технології «коло ідей»”
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» 18–19 лютого 2022 р.

“Використання інтернет-ресурсів для організації самостійної роботи над англомовною лексикою студентів молодших курсів в умовах дистанційного навчання”

 1. International scientific innovations in human life Proceedings of X International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 13-15 April 2022 “Using different types of testing to test students reading skills in philological specialties”
 2. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної науковоїконференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р. “Linguistic features of learning to read authentic texts”
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства» 2 серпня 2022 р.

«Discourse as a speech activity»

 1. Development of speaking competence in english listening of 2nd year students in the process of independent work with authentic video materials / Haieva Polina Oleksandrivna // IX міжнародна науково-практична конференція «European scientific congress» – м.Мадрид, Іспанія, 12–14 червня 2023.- С. 172-175.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/06/EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRESS-12-14.06.2023.pdf

 1. Haieva, P. O. Online boards during the formation of productive speech activities of students in foreign language classes / Haieva Polina Oleksandrivna // IX міжнародна науково-практична конференція «Science and technology: problems, prospects and innovations» 8-10.06.2023 року Осака, Японія. – С. 250-254.

https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-6-8-07-2023-osaka-yaponiya/

 1. Method of organizing students’ independent work with internet resources in foreign language classes at the initial stage of education. Virtual exchange for teaching and learning: Crossing borders without travel. conference proceedings. Kyiv, 2023. – С. 41-43.