Молоді викладачі

Мета діяльності робочої групи

Метою роботи даної групи є надання допомоги молодим викладачам в адаптації та набутті педагогічного, методичного та наукового досвіду роботи задля забезпечення якісної освіти і системної підготовки нової генерації висококваліфікованих працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Завдання діяльності робочої групи

– підвищення кваліфікації молодих викладачів, вироблення шляхів і засобів дотримання сучасних дидактичних вимог щодо застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі;

– формування та розвиток теоретико-прикладних знань із новітніх досягнень і проблем педагогіки, психології, методик викладання з урахуванням інноваційних підходів у вищій школі;

– реалізація принципів безперервності й системності набуття практики і досвіду у викладанні, проведенні семінарських, практичних, лабораторних занять. Цьому сприятимуть самостійна творчо-пошукова робота, відкриті уроки, взаємовідвідування, участь у науково-методичних семінарах і конференціях, залучення молодих педагогів до наукової діяльності;

– розвиток умінь планування, ведення обліку та контролю навчальних досягнень студентів, діагностика і корекція навчально-виховної, науково-методичної та творчо-пошукової діяльності.