Грабовська Н.А.

Грабовська Наталія Андріївна

Грабовська Наталія Андріївна у 2017 році закінчила Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, інститут філології. Здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр, спеціальність українська мова і література, англійська мова. Професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу, науковий редактор. У квітні 2018 року отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 ПК 08751177, Інститут післядипломної освіти НАВС (15.03.18р.-14.04.18р.), тема: «Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування». З січня 2018 року по вересень 2020 працювала викладачем на кафедрі іноземних мов Національної академії внутрішніх справ. З жовтня 2020 року працює на кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування № 3. Викладає навчальні дисципліни: практичний курс іноземної мови, практичний курс іноземної мови для професійного спрямування, іноземна мова загальнотехнічного спрямування. Задля підвищення рівня своєї педагогічної майстерності регулярно  відвідує різноманітні курси підвищення  кваліфікації та бере участь в організації щорічних науково-практичних конференціях, олімпіадах. Наталія Андріївна  є автором науково-методичних праць, зокрема статей, тез доповідей.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Грабовська Н.А. Принципи академічної доброчесності у вищій школі: матеріали VII міжн. наук.-практ. конф. «Priority directions of science and technology development» (21-23 березня         2021 р.) Київ, C. 627-631
 2. Грабовська Н.А., Цимбалюк Т.П. Інформаційні технології у вивченні іноземної мови. Періодичний науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса, № 2020. C.222-226.
 3. Грабовська Н.А. Додатки і платформи для дистанційного навчання англійської мови. Періодичний науковий журнал “Інноваційна педагогіка”. Одеса, № 32. 2021. C.178-182.
 4. Сучасні аспекти науки: V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. – Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021
 5. Грабовська Н.А. The use of internet in English language learning. Science, society, education: topical issues and development prospects: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5-7 липня. C. 134-138
 6. Грабовська Н.А. “Eyeson Innovation – using drones in Law enforcement “. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування: тези доп. наук.- метод.семінару (Київ, 27 лютого 2020 р. ) / ред. кол. : О. В. Василенко, І. Г. Галдецька. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 77 с.
 7. Грабовська Н.А. Method “Eeyewitness testimony charts ”in the teaching English. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права: матеріали Х Міжвузівської наук.-практ. інтернет-конф., 30 квітня. 2020 р. Київ.
 8. Грабовська Н.А. The use of internet in English language learning. Science, society, education: topical issues and development prospects: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 липн. 2020 р. Харків
 9. Грабовська Н.А. Using the internet to learn English. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 25 лютого 2019 р.)  К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – с. 16-19.
 10. Грабовська Н. А. Сучасні нетрадиційні методи вивчення iноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» (21-22 березня 2019 р.) Івано-Франківськ: 2019.  –  с. 85-87.
 11. Krutevych Mykola, Hrabovska Natalia Domestic violence as a criminal offense in Ukraine: Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: Materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2019. – p.  164-166.
 12. Грабовська Н.А. The Dominance of English as a Language of Science. Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 315-318
 13. Грабовська Н.А. Using the internet to learn English. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 25 лютого 2019 р.)  К.: Нац. акад. внутр. справ, 2019. – с. 16-19.
 14. Грабовська Н.А. Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування. Матеріали науково-методичного семінару (Київ, 23 лютого 2018 року). К.: Нац. акад. внутр. справ. 2018. С. 3-6
 15. Грабовська Н.А. Специфіка сучасної жіночої літератури. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон, 2019, № 8. С. 264-268.
 16. Грабовська Н.А. Тема свободи та сваволі у романі Енн Бронте «Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу». Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон, 2018, № 3.