Бойко І.В.

Бойко Ірина Віталіївна

Бойко Ірина Віталіївна закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1987 році за спеціальністю «Англійська та німецька мова та література». Почала свою педагогічну діяльність з посади вихователя в Ялтинській восьмирічній школі, але в 1990 році була запрошена на посаду викладача у Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов на кафедру практики усної та письмової мови, де працювала протягом 10 років. Загалом педагогічна діяльність включає роботу у таких закладах освіти як Київський інститут «Слов’янський університет», Київський Міжнародний Університет, Національний банк України (відділ навчання персоналу). І. В. Бойко постійно підвищує рівень своєї мовної компетенції, свій методичний та філологічний рівень. Бере участь у конференціях та семінарах. Підвищує кваліфікацію в галузі інформаційних технологій та методиці викладання іноземних мов.

Наукові та методичні розробки

Паралінгвістичні особливості інтонації // Міжнародна науково практична конференція “Україна в євроінтеграційному процесі, проблеми і перспективи”, К.: КиМУ, Випуск 11, 2006. – С. 537-539

Особливості взаємодії вербальної і невербальної комунікації в контексті інтонаційного оформлення мови // Міжнародна науково-практична конференція “Україна в євроінтеграційних процесах”,  К.: КиМУ, Випуск 13, 2007. – С. 334-335

Інтонаційне оформлення мовлення в контексті пара лінгвістики // Міжвузівська  науково практична  конференція «Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі», – К. НТУУ «КПІ», НАУ, 2009.

Simulation as a great motivation force fors tudying// Науково-практична конференція КАМГС №3,2009.

ModernTechnologyandDirectedIndividualStudies // Всеукраїнська науковопрактична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального процесу», Київ, НТУУ «КПІ», 2010.

CurrentTrendsinVoiceInteractiveCall// Міжнародна науково практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», Київ, НТУУ «КПІ»,  2010.

Методичні вказівки до домашнього читання( для студентів І курсу факультету лінгвістики), К., КиМУ, 2004. – 72 с.

Лекції з теоретичної фонетики англійської мови. К.: КиМУ, 2005. – 50 с.

Методичні вказівки до «Модульної контрольної роботи з практичної фонетики для студентів І курсу факультету лінгвістики». К.:КиМУ, 2007. – 150 с.