Чіжова Н.В.

Чіжова Наталія Володимирівна

У 2001 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка та отримала кваліфікацію «Вчитель англійської мови». Наталія Володимирівна  бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях і семінарах, є членом громадської організації «Асоціації викладачів англійської мови «ТІСОЛ- Україна».  Наталія Володимирівна постійно відвідує курси підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті та проходить стажування в різних вищих навчальних закладах України. Наталія Володимирівна відповідальна за складання вступних іспитів ЄВІ та входить до складу робочої групи «Експертна рада та друкування» кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3. Коло наукових інтересів пов’язане з методикою викладання англійської мови для спеціальних цілей.

ПУБЛІКАЦІЇ

Тези доповіді Error Correction// II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 14 May 2020. – K., 2020. – pp. 72-74.

Тези доповіді Структурні компоненти он-лайн заняття за методикою «ESAP»// Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka # 63 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Варшава (01/2021). – С.13-14

Наукова стаття Особистісна мобільність: ключі до управління// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць – Випуск 79. – Том 2. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 192-195.

Наукова стаття Мобільність особистості: вимоги сьогодення// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Вип. 75. – Т. 3. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – С.17-20.

Наукова стаття Мотивація як передумова формування особистісної мобільності// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 70: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 274-277.

Чіжова Н.В. Мотивація як передумова формування особистісної мобільності. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 70: збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 274-277.

Чіжова Н.В., Антоненко І.І. Особистісна мобільність: ключі до управління. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць – Випуск 79. – Том 2. – Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 192-195.

Чіжова Н.В., Білоніжка І.С. Мобільність особистості: вимоги сьогодення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Вип. 75. –  Т. 3. –  Запоріжжя : КПУ, 2021. – С.17-20.

Чіжова Н.В., Антоненко І.І. Роль англійської мови в академічній мобільності студентів. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.– Випуск 81. – Том 2. – Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2021.

Чіжова Н.В., Білоніжка І.С. Лінгвостилістичні засоби інавгураційної промови президента США Джозефа Р. Байдена- молодшого. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 –№ 48 – Том 1– Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 12 –15.