Сергеєва О.О.

Сергеєва Оксана Олексіївна

Сергеєва Оксана Олексіївна закінчила у 2013 році факультет лінгвістики та здобула кваліфікацію магістра з філології, викладача двох іноземних мов (англійська, французька) та зарубіжної літератури. З 2013 році почала працювати на кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №2, трішки згодом в  Україно-польському вищому навчальному закладі «Центрально-Європейський Університет». З 2018 року працює на кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3 на факультеті інформатики та обчислювальної техніки. Сергеєва Оксана Олексіївна постійно проводить підготовку студентів до написання наукових статей за фахом англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах. Готує та оновлює методичні матеріали для практичних занять англійської мови, відповідно до спеціальностей студентів. Викладач відвідує професійні тренінги, семінари та курси підвищення кваліфікації. Бере участь в міжнародних конференціях та семінарах в Україні та за її межами.

СТАТТІ

Slang in programming language// Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 31. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. –  С. 61-62

E-learning in European higher education institutions//

Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 36. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – C. 71-72

Speaking skills development // Креативний простір: електрон. наук. журн. – № 1. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – C. 14-16

Датські Efterskole як педагогічний феномен//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./[редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], вип. 74, Т.1,  м.Запоріжжя, 2021 р. – с. 54 – 57

ТЕЗИ

Writing as a collaborating activity //Соціально-гуманітарний вісник, Зб.наук.праць,  Вип. 24. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018, с. 59…60

Different methods of teaching vocabulary // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції., Зб.наук.праць  «Потенціал сучасної науки”, – 2018, Частина 2, с. 39-40

Teaching through games // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали науково – практичної конференції. – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 31 січня – 1 лютого 2020р. – Ч 1. – с.  70-71.

Promoting critical thinking skills// Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020р. – К., 2020. – с. 54-56.

Vocabulary improvement//ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 2021. – pp. 100-103

Teaching vocabulary to introverts and extroverts// Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнородної науково-практичної конференції (м.Львів, 29-30 січня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільноті, 2021. – С. 184 – 186

Translating and transformation of idiomatic/phraseological and stable expressions //Materials of the VIII international scientific conference ‘Foreign language in the system of secondary and higher education’, – 2018. – Prague, pp. 19-20.

Google classroom as a tool for distance learning//The 5th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”,Cognum
Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 2020. – p. 198-200

The role of strategic competence in teaching English for specific purposes // “Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries ‘2021”, – Seattle, Washington, USA.: No 5 on February 28, 2021. pp. 95-98