Опис кредитного модуля

Метою навчанняіноземним мовам у вищих навчальних закладах України є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ведення бесіди в сферах ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно-орієнтованих мовленнєвих навичок, включаючи навички перекладу тексту за фахом, реферування технічних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Розвиток навичок правильного будування висловлювань та коректного вживання необхідних конструкцій забезпечується вивченням таких граматичних тем, як:часи групи Simple, Continuous, Perfect  та Perfect Continuousв дійсному стані; структури  питальних та заперечних речень в Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous в дійсному стані; модальні дієслова та їх еквіваленти. Зміст дисципліни передбачає надбання широкого  діапазону словникового запасу професійно-орієнтованої лексики, а також лексики повсякденного вжитку.

Вивчення дисципліни забезпечується проведенням практичних занять. На початку занять студенти інформуються про структуру курсу, перелік основної та допоміжної літератури, яку можна отримати в НТБ університету. Викладачі використовують новітні методи навчання, готують роздатковий матеріал (граматичний, лексичний) до кожної теми, широко використовують ТЗН та комп’ютери на практичних заняттях. Заняття проводяться за стандартною формою групових практичних занять. Використовується література, аудіо- та відеоапаратура. Також на сайті кафедри знаходяться в електронному вигляді методичні матеріали: навчальні посібники, методичні вказівки.