Методичні групи

РОБОЧІ ГРУПИ КАФЕДРИ

Для успішного виконання вимог Європейських рекомендацій, щодо викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, було створено робочі групи, в яких задіяні всі викладачі кафедри. Кожна група дає рекомендації по своїй темі протягом року, а в кінці року звітує про свою роботу.

Міжнародні зв’язки, online конференції та олімпіади
Тулякова К.Р.
Волкова С.Г.
Діброва В.А.
Борковська І.П.
Огурцова О.Л.

 

Інформаційно-комунікаційні ресурси
Бондаренко О.І. ‒ Facebook-сторінка
Сергеєва О.О. ‒ Telegram-канал
Борковська І.П. ‒ Instagram

 

Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів, сайт кафедри
Тишенко М.А.

 

Творчі конкурси (студентські):
Колосова Г.А.

 

Needs Analysis and Functional language Development (розробка силабусів, РНП тощо)
Бойко І.В.
Компанець Н.М.
Козубська І.Г.

 

Тестування на РВМ В2
Сімкова І.О.
Ващук А.О.
Гаєва П.О.
Сергеєва О.О.

 

Молоді викладачі
Кононенко С.А.

 

Студентські олімпіади, конференції.
Колісник М.П.
Корницька Ю.А.
Бондаренко О.І.
Тулякова К.Р.

 

Рецензенти
Муханова О.М.

 

Конкурс
Шепелєва О.В.

 

Стажування (зовнішнє)
Компанець Н.М.

 

Академічна доброчесність
Духаніна Н.М.

 

Експертна рада та друкування
Антоненко І.І.
Сімкова І.О.
Тулякова К.Р.
Діброва В.А.

 

Електронний кампус
Сергеєва О.О.

 

Рейтингова комісія
Гайденко Ю.О.

 

Наукова робота
Корницька Ю. А.

 

Методична робота
Бойко І. В.

 

Вступ до магістратури
Чіжова Н.В.

Ліцензійні умови
Омельченко І.В.