Компанець Н.М.

Компанець Наталія Михайлівна

У 1995 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала кваліфікацію вчителя англійської мови. Наталія Михайлівна з 1997 року працює у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для підвищення своєї педагогічної майстерності Наталія Михайлівна проходила курси підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності».

ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Тези доповіді Інноваційні методи іншомовної підготовки фахівців. // Психологія і педагогіка: актуальні питання: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції / – Харків, 9. – С. 16–18.
  2. Тези доповіді Distance learning as an effective technology through Pandemic. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції / – Київ, 13. – С. 56–58.
  3. Тези доповіді Innovative methods of teaching English for students of biomedical engineering. // Новината за напреднали наука – 2021. Материали за XVII международна научна практична конференция. / – София, 17. – С. 47–49.
  4. Тези доповіді Інноваційний підхід до вивчення іноземної мови// Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки. XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Частина 2, 2019. – С.25-29.
  5. Тези доповіді Значення вивчення англійської мови для майбутніх фахівців біомедичної інженерії/ Перспективні шляхи розвитку науки та освіти. ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Частина 4, 2019. – С.39-44.
  6. Тези доповіді Current trends in teaching english // ІІ Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education. Conference proceedings. – 2020. С.23-25.
  7. Тези доповіді Англомовна комунікативна компетенція для мaйбутніх фaхівців біомедичної інженерії // XVI MEZINÁRODNÍ VĔDECKO – PRAKTICKÁ KONFERENCE. – 2020. С. 14-17.
  8. Наукова стаття Педагогічні умови професійного спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців із біомедичної інженерії// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, збірник наукових праць, випуск №64 том 2, 2019р.
  9. Наукова стаття Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов// Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, збірник наукових праць, випуск №66 том 1, 2019р.