Mukhanova Olena

In 1993 O. Mukhanova graduated from the Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign Languages. In the same year she began teaching English at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Olena Mukhanova is a member of the working group for educational issues of the faculty of linguistics which aim is reviewing and expert evaluation of teaching materials. O. Mukhanova teaches English at the Faculty of Applied Mathematics. The teacher prepares students of the applied mathematics department for writing scientific articles and making presentations for the international conferences. O. Mukhanova attends professional workshops, seminars and training courses, actively participates at methodological national and international conferences.

Scientific publications

Monograph: Риторичний аналіз промови до випускників Барака Обами (2020 р.) / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. –

124 с.

Article: Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Тематичний випуск ”Міжнародні Челпанівські психологічні читання”.-К.: Гнозис, 2019. – С. 45–553. Abstract: Формування міжкультурної компетенції в процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови в технічному ВНЗ / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Педагогічні науки.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария),2018 – С. 51-53

Abstract: Сприятливий соціально-психологічний клімат в групі як умова підвищення інтересу студентів до навчання / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Психологія и соціологія.: «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария), 2018 – С. 82-84

Abstract: Навчання студентів технічних спеціальностей діловому письмовому спілку-ванню англійською мовою / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня – Филологические науки.: «Бял ГРАД-Б» Г(г.София, Болгария),2018 – С. 3-5.

Abstract: Роль та місце комп’ютерних телекомунікацій в навчанні іноземних мов / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Педагогические науки: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 75-77.

Abstract: Взаємодія в конфліктній ситуації / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Психология и соціологія.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 93-95.

Abstract Рольова гра як елемент особистісно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 травня – Филологические науки.: Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2018 – С. 14-16.

Abstract: Використання інтернет – технологій як фактор підвищення самостійної роботи студентів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Pedagogy. Diamond trading tour, Варшава. – 2019. – №16. – С. 75–78.

Abstract: Інтерактивні методи роботи з текстом в процесі навчання іноземних мов / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Педагогічні науки.: Publishing House  «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 54-56.

Abstract: Психологічні умови розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Психологія та соціологія.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 93-95

Abstract: Навчання іншомовному спілкуванню з використанням аутентичних текстових матеріалів / О.М.Муханова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 22-30 квітня – Філологія.: Publishing House «Education and Science» (Praha), 2019 – С. 10-12

Abstract: Навчання діловому спілкуванню іноземною мовою студентів технічних спеціальностей / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Філологія.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 53-55

Abstract: Навчання іноземній мові з використанням телекомунікаційних мереж / О.М.Муханова // Новости передовой науки : матеріали доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції 30 травня – 7 червня – Педагогічні науки.: Publishing House «Science and Education» (Sheffild), 2019 – С. 9-11

Abstract: Муханова О. М. Modern technologies in distance education for lifelong language learning / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. //Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – 160 с

Abstract: Муханова О. М. Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності практичного заняття з іноземної мови / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Актуальні питання розвитку сучасної науки: Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2020 р. – «АКЦЕНТ», Софія, Болгарія, 2020. – 577 с.

Abstract: Муханова О. М. Використання мультимедійних засобів як чинник інтенсифікації процесу навчання іноземним мовам / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наукові досягнення сучасного суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27 травня 2020 р. – «Когнум», Ліверпуль, Великобританія, 2020. – 1075 с.

Abstract: Використання інтернет-комунікації в навчальному процесі / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасному світі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 березня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 1110 с.

Abstract: Особливості навчання перекладу науково-технічних текстів / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 квітня 2021 р. – CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 866 с.

Abstract: Роль та види контролю знань в процесі навчання іноземній мові / О. М. Муханова, О. В. Шепелєва. // Наука та освіта:проблеми, перспективи, іновації: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. – 778 с.

Abstract: Іноземна мова професійного спрямування як чинник професійної підготовки студентів / О. М. Муханова // Світова наука: проблеми, перспективи, іновації: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-21 травня 2021 р. – BoScience Publisher. Toronto, Canada. 2021. – 678 с.