Shum Olga

In 2012 graduated from the Institute of Philology of the Taras Shevchenko National University of Kyiv and received a master’s degree with honors in “Translation studies (translator from German and English, philologist-researcher)”. For three years studied at the graduate school of the Institute at the Department of Theory and Practice of Translation from German. In 2017 defended her PhD thesis on “Lexical and stylistic dominants of the creative skills of emigrant translators (on the example of German-language translations of Ukrainian fiction of the 2nd half of the XXth century).” After graduating, worked as a lecturer at the Department of Foreign Languages ​​at the Faculty of Economics and Business of the Kyiv National University of Technology and Design, a senior lecturer at the German Language Department at the Vadym Hetman Kyiv National University of Economics and a senior lecturer at the Language Training Department of the Institute for Prosecutor’s Training of the National Prosecution Academy of Ukraine. In 2018 participated in the international internship program “European education in the context of sustainable development: best practices and global trends’, which took place at the universities of the Slovak Republic and the Czech Republic with the support of the Scientific Society of Mikhal Baludiansky. Research interests – personal style of the translator, personal style of the author, translation transformations, methods of teaching foreign languages ​​for different age groups of listeners.

https://orcid.org/0000-0002-4638-843X

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=yTPwBYsAAAAJ

Author of 3 individual and 1 collective educational and methodical works, 25 scientific publications, 65 abstracts, participant of all-Ukrainian and international conferences.

Educational and methodical and scientific publications:

Shum O. V. Anhliiska mova v dialohakh (z hramatychnym komentarem). Bazovyi riven: posibnyk / O. V. Shum. – Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2018. – 238 s. ISBN 978-617-7500-34-5

Shum O. V. Nimetska mova v dialohakh (z hramatychnym komentarem). Bazovyi riven: posibnyk / O. V. Shum. – Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2018. – 320 s. ISBN 978-617-7500-62-8

Pamiatka shchodo zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi v orhanakh prokuratury / uklad.: S.I. Minchenko ta in.; za red. M.V. Loshytskoho. – Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2019. – 36 s. ISBN 978-617-7500-94-9

Shum O. V. Leksychnyi dovidnyk z anhliiskoi movy / O.V. Shum. Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2019. 134 s. ISBN 978-617-7800-11-7

Shum O. Rysy indyvidualnoho styliu perekladacha pry vidtvorenni rozmovno-pobutovoi leksyky (na prykladi nimetskomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy druhoi polovyny KhKh stolittia) / Shum Olha // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria]. – Drohobych: Posvit, 2016. – Vyp. 15. – S. 221-227.

Shum O.  Osoblyvosti vidtvorennia realii u perekladi (na prykladi nimetskomovnoho variantu romanu I. Bahrianoho «Tyhrolovy») / Shum Olha // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria]. – Drohobych: Posvit, 2017. – Vyp. 17. – S. 167-172.

Shum O. Problema nazvy khudozhnoho tvoru v movi oryhinalu ta perekladu (na prykladi ukrainskoi ta nimetskoi mov) / Shum Olha // Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia: suchasni naukovo-praktychni rishennia ta pidkhody: Zbirnyk materialiv II-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 10 bereznia 2017 roku. – Baku – Uzhhorod – Drohobych: Prosvit, 2017. – S. 513-514.

Shum O. Realiia u khudozhnomu perekladi: ukrainsko-nimetskyi napriam / Shum Olha // Fakhovyi ta khudozhnii pereklad: teoriia, metodolohiia, praktyka / za zah. red. A. H. Hudmaniana, S. I. Sydorenka. – K: Ahrar Media Hrup, 2017. – S. 437-441.

Shum O. Osnovni trudnoshchi pid chas usnoho ta pysmovoho perekladu yurydychnoi leksyky (na prykladi nimetskoi ta ukrainskoi terminosystem) / Shum Olha // Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – K., 2017. – S. 165-166.

Shum O. Osoblyvosti vykladannia inozemnykh mov dlia doroslykh katehorii slukhachiv (na prykladi vyvchennia anhliiskoi movy pratsivnykamy orhaniv prokuratury) / Olha Shum // Vykladannia inozemnykh mov dlia pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: materialy mizhvuzivskoho metodychnoho seminaru (12 zhovtnia 2017 r.). – K.: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2017. – S. 99-101.

Shum O. Stylistychni osoblyvosti perekladu avstriiskoi maloi prozy pochatku KhKh stolittia (na prykladi opovidannia R. M. Rilke «Opovid, dovirena temriavi») / Olha Shum // Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia: suchasni naukovo-praktychni rishennia ta pidkhody: Zbirnyk materialiv III-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 17 lystopada 2017 roku. – Baku – Uzhhorod – Drohobych: Prosvit, 2017.  – S. 371-373.

Shum O. Metod hry pid chas navchannia pratsivnykiv orhaniv prokuratury inozemnym movam / Olha Shum // Podolannia movnykh ta komunikatyvnykh barieriv: osvita, nauka, kultura : zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. A. G. Gudmaniana, O. V. Kovtun. – K. : NAU, 2017. – S. 430-434.

Shum O. Inshomovna pidhotovka fakhivtsia yak skladova osvity doroslykh u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv / Shum Olha // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 6. – Slovakia, Kosice: Academic Society of Michal Baludansky, 2018. – P. 49-52.

Shum O. Inshomovna pidhotovka ta perepidhotovka fakhivtsiv z prava / Olha Shum // Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ [Elektronnyi resurs] : zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv (15 berez. 2018 r.) / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana»; redkol.: I. A. Kolesnikova (holova) [ta in.]. – Elektron. tekstovi dani. – Kyiv: KNEU, 2018. – S. 312-316. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078.

Shum O. Osoblyvosti vidtvorennia avtorskoho styliu u perekladi (na materiali nimetskomovnykh perekladiv maloi prozy A. Kurkova) / Olha Shum // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Seriia «Filolohiia». – Ostroh: Vyd-vo NaUOA, 2018. – Vyp. 1 (69), Ch. 2. – S. 243-245.

Shum O. Metody zapamiatovuvannia form nepravylnykh diiesliv pid chas zaniat (na prykladi vyvchennia anhliiskoi movy) / Olha Shum // Movna osvita fakhivtsia : suchasni vyklyky ta trendy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (z mizhnarodnoiu uchastiu) (17 sichnia 2018 roku). – Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2018. – S. 164-166.

Shum O. Osoblyvosti vidtvorennia nazv strukturnykh pidrozdiliv orhaniv prokuratury pid chas usnoho perekladu (ukrainsko-anhliiskyi napriam) / Olha Shum // Filolohiia: suchasnyi pohliad na vyvchennia aktualnykh problem: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (16-17 liutoho 2018 r.). – Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2018. – S. 99-102.

Shum O. Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv orhaniv prokuratury u ramkakh pidvyshchennia kvalifikatsii / Olha Shum // Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity Ukrainy: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 20 bereznia 2018 r. / Za zah.red. E.V. Luzik, O.M. Akmaldinovoi. – Kyiv: Natsionalnyi aviatsiinyi universytet, 2018. – S. 237-238. URL: http://www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php

Shum O. Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv orhaniv prokuratury Ukrainy / Olha Shum // Rol inozemnykh mov u sotsiokulturnomu

stanovlenni osobystosti: zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. A. G. Gudmaniana, O. V. Kovtun. – K.: NAU, 2018. – S. 205-207.

Shum O. Populiaryzatsiia perekladiv suchasnoi ukrainskoi prozy (na prykladi tvorchosti A. Kurkova) / Olha Shum // Suchasni tendentsii rozvytku osvity v interdystsyplinarnomu konteksti: Materialy III-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 29-30 bereznia 2018 r. / [redaktory-uporiadnyky: I. Zymomria, V. Ilnytskyi, H. Burunova, D. Romaniuk, A. Sokhal]. – Chenstokhova – Uzhhorod – Drohobych: Prosvit, 2018.  – S. 437-439.

Shum O. Osoblyvosti vidtvorennia markovanoi leksyky u perekladi // Tekst i dyskurs: kohnityvno-komunikatyvni perspektyvy: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi internet-konferentsii (28-29 bereznia 2018 r.). – Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2018. – S. 120-125.

Shum O. Novitni metodyky formuvannia komunikatyvnykh navychok / Olha Shum // Aktualni problemy suchasnoi filolohii ta metodyky vykladannia mov u vyshakh: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6 kvitnia 2018 r., m. Kharkiv). – Kharkiv: FOP Brovin O.V., 2018. – S. 139-140.

Shum O. Inshomovna pidhotovka fakhivtsiv z prava / Olha Shum // Innovatsiini tendentsii pidhotovky fakhivtsiv v umovakh polikulturnoho ta multylinhvalnoho hlobalizovanoho svitu: zbirnyk tez  dopovidei III Vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 10 kvitnia 2018 r. / za zah. red. M. O. Chernets. – K.: KNUTD, 2018. – S. 81-85.

Shum O. Leksychni osoblyvosti yurydychnoho perekladu (na prykladi perekladiv Konstytutsii Ukrainy) / Olha Shum // Sotsialno-humanitarni aspekty rozvytku suchasnoho suspilstva: Materialy VI Vseukrainskoi naukovoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta vykladachiv (19-20 kvitnia 2018 r.). – Sumy, 2018. – S. 167-169.

Shum O. Formuvannia terminolohichnoi bazy dlia perekladu tekstiv prokurorskoi tematyky / Olha Shum // Komunikatyvni stratehii informatsiinoho suspilstva: linhvistyka, pravo, informatsiina bezpeka: Materialy IX Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh, studentiv ta kursantiv (Kyiv, 20 kvitnia 2018 r.). – Kyiv: NASBU, 2018. – S. 157-160.

Shum O. Osoblyvosti samoosvity doroslykh pid chas vyvchennia inozemnykh mov (na prykladi navchannia diiuchykh ta novopryznachenykh prokuroriv) / Shum Olha // Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24 kvitnia 2018 roku). – Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2018. – S. 119-121.

Shum O. Inshomovna samopidhotovka yak skladova protsesu adaptatsii do standartiv yevropeiskoi osvity / Olha Shum // Aktualni problemy inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv u sferi natsionalnoi bezpeky : Zbirnyk materialiv mizhvuzivskoho naukovo-metodychnoho seminaru 25 kvitnia 2018 r. – Kyiv: VDA, 2018. – C. 145-149.

Shum O. Novitni metodyky vykladannia inozemnykh mov dlia diiuchykh ta maibutnikh fakhivtsiv z prava / Olha Shum // Aktualni pytannia rozvytku yurydychnoi nauky ta praktyky: Materialy mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii (18 travnia 2018 r.). – K., 2018. – S. 357-359.

Shum O. Aktualni pytannia transliteratsii ukrainskykh vlasnykh nazv / Olha Shum // Problemy haluzevoi komunikatsii,  perekladu ta intehratsiini protsesy v suspilstvi: Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (24 travnia 2018 r.). – Kh.: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy, 2018. – S. 106-108.

Shum O. “Warm up activities” yak osnovnyi sposib podolannia komunikatyvnoho barieru u doroslykh / Olha Shum // Podolannia movnykh ta komunikatyvnykh barieriv: osvita, nauka, kultura: zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. O.V. Kovtun, S.M. Yahodzinskoho. – K., 2018. –  S.  375-379.

Shum O. Suchasnyi stan ta perspektyvy vykladannia inozemnykh mov u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy (na prykladi vyvchennia anhliiskoi movy maibutnimy yurystamy) / Olha Shum // Suchasni filolohichni doslidzhennia ta navchannia inozemnoi movy v konteksti mizhkulturnoi komunikatsii: Materialy XI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh naukovtsiv (23 lystopada 2018 r.) – Zh.: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka, 2018. – S. 423-426.

Shum O. Osoblyvosti vidtvorennia avtorskoho styliu A. Kurkova (na materiali perekladiv romanu «Pyknyk na ldu») / Olha Shum // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Seriia «Filolohiia»: naukovyi zhurnal. – Ostroh: Vyd-vo NaUOA, cherven 2019. – Vyp. 6 (74). – S. 111-113.

Shum O. Suchasni pidkhody u vykladanni inozemnykh mov maibutnim fakhivtsiam z prava u konteksti yevropeiskoi systemy osvity / Olha Shum // Inozemni movy u vyshchii osviti: linhvistychni, psykholoho-pedahohichni ta metodychni perspektyvy: Materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (20 liutoho  2019 roku). – Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2019. – S. 224-228.

Shum O. Osoblyvosti vykladannia inozemnykh mov dlia viiskovykh (na prykladi vyvchennia anhliiskoi movy) / Olha Shum // «Suchasna filolohiia: teoriia ta praktyka»: Materialy mizhvuzivskoi konferentsii (1 bereznia 2019 roku). – K.: Nats. Akad. SBU, 2019. – S. 308-310.

Shum O. Motyvatsiia doroslykh yak zaporuka vysokoi rezultatyvnosti (na prykladi vyvchennia anhliiskoi movy) / Shum Olha // Inshomovna pidhotovka pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv ta sektoru bezpeky: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27 berezen 2019 roku). – Kyiv: Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy, 2019. – S. 191-193.

Shum O. Studentotsentrychna model osvity (na prykladi vyvchennia inozemnykh mov / Olha Shum // Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ [Elektronnyi resurs] : zb. materialiv V Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv (11-12 kvitnia 2019 r.) / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana»; redkol.: I. A. Kolesnikova (holova) [ta in.]. – Elektron. tekstovi dani. – Kyiv: KNEU, 2019. – S. 284-286. – URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2018/30641.

Shum O. Metody podolannia komunikatyvnoho bariera z urakhuvanniam osnovnykh pryntsypiv andrahohiky / Olha Shum // Aktualni problemy inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv u sferi natsionalnoi bezpeky : Zbirnyk materialiv mizhvuzivskoho naukovo-metodychnoho seminaru 16 kvitnia 2019 r. – Kyiv: VDA, 2019. – C. 95-97.

Shum O. Vyvchennia viiskovoi terminolohii u konteksti inshomovnoi pidhotovky / Olha Shum // Dialoh kultur u Yevropeiskomu osvitnomu prostori [Elektronnyi resurs] : Materialy IV Mizhnarodnoi konferentsii, m. Kyiv, 14 travnia 2019 r. Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu / upor. S. Ye. Dvorianchykova. – K. : KNUTD, 2019.– S. 66-70.

Shum O. Vyizne zaniattia yak efektyvnyi sposib vyvchennia inozemnoi movy (na prykladi vyvchennia inozemnykh mov diiuchymy ta maibutnimy pratsivnykamy orhaniv prokuratury Ukrainy) / Olha Shum // Mova i pravo. Materialy Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru. 06 lystopada 2019 roku, Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav / Za zah. red. A.V. Kolesnyk, A.Z. Podvorchan. – Dnipro: DDUVS, 2019. – S. 99-102.

Shum O. Audiovizualni zasoby navchannia pid chas inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv u haluzi prava / Olha Shum // Aktualni pytannia rozvytku yurydychnoi nauky ta praktyky: materialy Mizhnarodnoi naukovo–praktychnoi konferentsii (15 lystopada 2019 roku) / Za zah. red. d.iu.n., prof. I.S. Hrytsenka, k.iu.n. I.S. Sakharuk. – K., 2019. – S. 587-589.

Shum O. Ihrovi metodyky vykladannia inozemnykh mov yak sposib podolannia komunikatyvnoho bariera / Olha Shum // Podolannia movnykh ta komunikatyvnykh barieriv: osvita, nauka, kultura : zbirnyk naukovykh prats / za red. O.V. Kovtun, S.M. Yahodzinskoho. – K.: NAU, 2019. – S. 570-574.

Shum O. Interaktyvni zasoby navchannia pid chas inshomovnoi pidhotovky fakhivtsiv u haluzi prava / Olha Shum // Zbirnyk materialiv kruhloho stolu 21 lystopada 2019 r. (DSK). – Kyiv: VDA, 2019. – 4 s.

Shum O.  Osoblyvosti vidtvorennia stylistychno markovanoi leksyky u perekladi (na prykladi nimetskomovnoho variantu romanu O. Zabuzhko «Polovi doslidzhennia z ukrainskoho seksu») / Shum Olha // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria]. – Drohobych: Posvit, 2020. – Vyp. 31. – S. 423-427.

Shum O. Ctylistyka nimetskomovnykh perekladiv ukrainskoi zhinochoi prozy kintsia KhKh stolittia / Olha Shum // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Seriia «Filolohiia»: naukovyi zhurnal. – Ostroh: Vyd-vo NaUOA, cherven 2020. – Vyp. 10 (78). – C. 93-95.

Shum O. Think pair share ta pair interviews yak innovatsiini sposoby vyvchennia inozemnykh mov / Olha Shum // Movna osvita fakhivtsia: suchasni vyklyky ta trendy: materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (27 liutoho 2020 roku). – Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2020. – S. 213-216.

Shum O. Osoblyvosti vykladannia inozemnykh mov maibutnim fakhivtsiam u haluzi reklamy / Olha Shum // Filolohichni y pedahohichni studii: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain konferentsii «Filolohichni y pedahohichni studii u vitchyznianii ta zarubizhnii nautsi XXI storichchia». – K.: PP AVIAZ, 2020. – S. 231-233.

Shum O. Opytuvannia studentiv yak efektyvna skladova motyvatsii pid chas inshomovnoi pidhotovky / Olha Shum // Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ [Elektronnyi resurs] : zb. materialiv VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv (02-03 kvitnia 2020 r.) / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana»; redkol.: I. A. Kolesnikova (holova) [ta in.]. – Elektron. tekstovi dani. – Kyiv: KNEU, 2020. – S. 352-355.

Shum O. Deiaki osoblyvosti  zabezpechennia perekladu pid chas zakhodiv iz pytan diialnosti orhaniv prokuratury / Olha Shum // Komunikatyvni stratehii informatsiinoho suspilstva: linhvistyka, pravo, informatsiina bezpeka: Materialy XI Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh vchenykh, studentiv ta kursantiv. – Kyiv: Natsionalna akademiia SBU, 2020. – S. 118-121.

Shum O. Metody vykladannia inozemnykh mov u hrupakh zi zmishanym rivnem / Olha Shum // Sotsialno-humanitarni aspekty rozvytku suchasnoho suspilstva: Materialy vosmoi Vseukrainskoi naukovoi konferentsii studentiv, aspirantiv, vykladachiv ta spivrobitnykiv (Sumy, 16-17 kvitnia 2020 r.). – Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2020. – S. 77-80.

Shum O. Doperekladatska pidhotovka ta osoblyvosti perekladu antroponimiv (na prykladi usnykh perekladiv pid chas ofitsiinykh zakhodiv, orhanizovanykh pravookhoronnymy orhanamy Ukrainy) / Olha Shum // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasna filolohiia: teoriia ta praktyka». – K.: Nats. akad. SBU, 2020. – S. 343-345.

Shum O. Sommon features of distance learning of foreign languages / Olha Shum // Suchasne suspilstvo i nauka: aktualni doslidzhennia molodykh naukovtsiv: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii inozemnymy movamy (29 travnia 2020 roku). – Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2020. – S. 109-111.

Shum O. Osoblyvosti dystantsiinoho vyvchennia inozemnykh mov konferentsii / Olha Shum // Suchasni tendentsii inshomovnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv nemovnykh spetsialnostei v polikulturnomu prostori (5 chervnia 2020 roku) / Za zah. red. Yu.Voloshyna, N.Honcharenko-Zakrevskoi, N.Vasylyshynoi. – K.: FMV, NAU, 2020. – S. 522-525.

Shum O. Efektyvnist vykorystannia korotkykh navchalnykh video pid chas onlain zaniat z nimetskoi movy. Stratehii mizhkulturnoi komunikatsii v movnii osviti suchasnoho VNZ [Elektronnyi resurs] : zb. materialiv VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv (20 kvitnia 2021 r.). M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana»; redkol.: I. A. Kolesnikova (holova) [ta in.]. Elektron. tekstovi dani. Kyiv: KNEU, 2021. S. URL:

Shum O. Vykorystannia video materialiv pid chas onlain zaniat z inozemnykh mov dlia maibutnikh fakhivtsiv sfery IT. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasna filolohiia: teoriia ta praktyka». – Kyiv: Nats. akad. SBU, 2021. S. 290-292.

Shum O. Robota z video yak efektyvna skladova dystantsiinoho onlain zaniattia. «Ad orbem per linguas. Do svitu cherez movy»: Materialy mizhnarodna naukovo-praktychna videokonferentsiia, 13-14 travnia 2021 roku. K.: Vyd. tsentr KNLU, 2021. S. 450-452.

Shum O. Kryza menedzhmentu u systemi vyshchoi osvity v Ukraini: perspektyvy ta shliakhy yii vyrishennia. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 24–25 berez., 2021 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy; Kyiv. un-t kultury, Kyiv. nats. un-t kultury i mystetstv. – Kyiv : Vyd. tsentr KNUKiM, Chast.3, 2021. S. 207-208.

Shum O. Inozemna mova yak skladova uspikhu mizhnarodnoi diialnosti: shliakhy samovdoskonalennia. Ukraina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diialnosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 21–22 kvit. 2021 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, Kyiv. nats. un-t kultury i mystetstv; redkol.: M. M. Poplavskyi (holova), Kostyria I. O. (zast. holovy) [ta in]. – Kyiv: Vyd. tsentr KNUKiM, 2021. S. 316-319.

Shum O. Indyvidualnyi styl avtora: znachennia doperekladatskoho analizu khudozhnoho tvoru. Filosofiia movy ta novi tendentsii v perekladoznavstvi y linhvistytsi: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 2 kvitnia 2021 roku. K.: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2021. S. 221-224.

Shum O. Sposoby perevirky znan studentiv: resursy dlia rozrobky elementiv dystantsiinoho zaniattia. Problemy vykladannia inozemnykh mov u zakladakh vyshchoi osvity: materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (Melitopol, 20 travnia 2021). Melitopol: TDATU, 2021. S. 208-210.

Shum O. Dopomizhni zasoby vykladannia inozemnykh mov uv onlain formati / Olha Shum // Sotsialno-humanitarni aspekty rozvytku suchasnoho suspilstva: Materialy deviatoi Vseukrainskoi naukovoi konferentsii  studentiv, aspirantiv, vykladachiv ta spivrobitnykiv (Sumy, 15–16 kvitnia 2021 r.) / uklad. M. M. Nabok. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2021. – S. 84-88.

Shum O. Inshomovna pidhotovka studentiv u rezhymi onlain: perevahy ta nedoliky / Olha Shum // Dialoh kultur u Yevropeiskomu osvitnomu prostori [Elektronnyi resurs] : Materialy VI Mizhnarodnoi konferentsii, m. Kyiv, 11 travnia 2021 r. Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu / upor. S. Ye. Dvorianchykova. – K.: KNUTD, 2021.– S. 242-245.