Shcherban Lydia

Lydia Shcherban graduated from the Kiev State Pedagogical Institute of Foreign Languages in 1984 and got the qualification teacher of foreign languages (English and French). Lydia is the author of many works, including: guidelines, scientific articles and abstracts. Lydia Shcherban actively participates in research, international and Ukrainian conferences and seminars, the latest of which are the following: VIII International Scientific and Practical Conference “Modern approaches and innovative trends in the teaching of foreign languages” (Report on the theme: “Towards the Learning speech»), IV International scientific-practical conference “Formula translator competence” (a report on “The situations in oral speech”). Lydia Shcherban is a member of the working group “Reviewers” (responsible).

Scientific publications

«Аудирование как неотъемлемая часть обучения иностранным языкам в вузе» Наукові записки ПедагогікаІсторія. Вип. CXIV

“Перевод как один из эффективных способов обучения чтению и пониманию научной и технической литературы” до міжвузівської науково-практичної конференції  “Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі”; 15 січня 2009р.

“Ролевая игра в обучении диалогической речи” до Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”; 27 лютого 2009р.

“Ролевые игры в обучении иностранным языкам ” до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школііндивідуальні завдання як складова навчального процесу“; 26 січня 2010 р.

“Мотивация при изучении иностранного языка” до V Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови”; 26 лютого 2010 р.

Болонский процесс  и  его внедрение в НТУУ “КПИ””  до Всеукраїнської науково-методичної конференції “Болонський процесстан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні“; 18 листопада 2010 р.

“Проблемы ДСО в Украине ” до ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школідистанційне навчання“; 21 січня  2011р.

“Интернет и обучение английскому языку” до IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школіТехнології навчання”; 17 січня 2012р.

“Клоуз-тест как один из видов тестов” до VII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”; 13 березня 2012

“Информатизация и образование” до III Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності перекладача”; 21 березня 2012р.

“К вопросам обучения устной речи” до VIII Міжнародної  науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, 1-2 березня 2013 р.

“Естественные ситуации в обучении устной речи” до IV Міжнародної науково-практичної конференції “Формула компетентності перекладача“; 26 березня 2013 р.

“Некоторые аспекты обучения аннотированию” до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Achievement of High School – 2013”, том 24. 17 – 25 листопада 2013 р.

“Аргументированное высказывание на занятиях по инстранному языку” до Х Міжнародної науково-практичної конференції “Moderni Vymozenosti Vedy – 2014”, том 19. 26 січня – 5 лютого 2014

“Групповая работа как одна из форм работы” до  Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта:  методологіятеоріяпрактика”; 16 – 17 квітня 2014 р.

Teaching materials

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІ курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки    (Ч. 1). (18 лютого 2010р.)

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки. (15 квітня 2010 р.)

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІ курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки    (Ч. 2) . (15 квітня 2010р.)

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 1 курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки. (Ч. 2) 16 червня 2011 р.

Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 4 курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки.  гриф факультету (інституту); дата отримання грифу 26.03.2012

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу радіотехнічного факультету  (27 травня 2013 р.)

Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3-4 курсів факультету біотехнології і біотехніки до виконання комплексних контрольних робіт (26 травня 2014 р.)