Tarasiuk Natalia

In 1998 graduated from Kyiv State Linguistic University and received a  degree in Language and Literature  (English and French) and qualified as a teacher of English and French languages and Foreign literature. To improve her pedagogical skills Natalia Tarasiuk took training courses at the Educational Methodical Complex “Institute of Postgraduate Education” NTUU  “Igor Sikorsky KPI”.  Nataliia Tarasiuk attends seminars of the British Council, Dinternal Education, Pearson Education. Nataliia Tarasiuk is a member of the workgroup of the department which is responsible for Continuous professional development.

Scientific publications

Тарасюк Н.І. Task-based learning in teaching grammar// III Annual  conference on current foreign languages teaching issues in higher education, May 13, 2020: conference proceedings – Kyiv, 2021 – p.120-122.

Тарасюк Н.І. Особливості використання відеоматеріалів на заняттях іноземної мови в закладах вищої освіти//Actual trends of modern scientific research. Proceedings of XI International Scientific and practical conference, June 6-8, 2021: PDPC Publishing. Munich, Germany.2021 p.348-350.

Тарасюк Н.І.  Застосування мультимедійних технологій і інтернет-ресурсів в навчанні аудіюванню//The world of science and innovation. Proceedings of XI International scientific and practical conference, June 2-4, 2021: Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. p.878-881.

Тарасюк Н.І. Використання платформи Google classroom для формування іншомовної комунікативної  компетентності/  Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : VII Міжнародна науково-практична конференція, 22 квітня 2020р. – Київ, 2020 – c.  71– 73.

Extensive listening in the English classroom.// Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of XI international scientific and practical conference, June 9-11, 2021:BoScience Publisher, USA. 2021. P.184-186.

Тарасюк Н.І.The  student-centered approach in ESP classroom // II Annual  conference on current foreign languages teaching issues in higher education, May 14, 2020: conference proceedings – Kyiv, 2020 – p.106-108.

Тарасюк Н.І. Task-based approach in teaching English  // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. June 7-9, 2020: SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 383-385.

Тарасюк Н.І. Implementing of learner-centered approach in English language classroom // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference, May 17-19. 2020 : Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. P. 398-400.

Тарасюк Н.І. The role of learning styles in teaching English // Innovative development of science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference, May 24-26: 2020:  ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. p. 232-235.

Тарасюк Н.І.  Teaching English in a flipped classroom // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference, June 1-3, 2020:SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. p. 312-314.

Тарасюк Н.І. Communicative approach in teaching English// Dynamics of the development of the world science. Abstracts of the X International  scientific and practical conference. June 10-12, 2020: Vancouver, 2020. p. 191-194.

Тарасюк Н.І. Cooperative learning in  ESP classroom// Eurasian scientific congress. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. June14-16, 2020: Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. p. 260-261   .

Тарасюк Н.І. Особливості дуальної системи освіти/ Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: XXIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 31 січня 2019р.: тези доповіді – Дніпро, 2019 –С. – 89 – 91.

Тарасюк Н.І.. Змішане навчання як ефективна модель навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі //Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти непереривної освіти: міжнародна науково-практична конференція,12-13 квітня 2019р. – Дніпро, 2019 – С. – 127 – 128.

Тарасюк Н.І. Рольові ігри на заняттях іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах освіти//Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: міжнародна науково-практична конференція, 3-4 травня 2019р. – Київ, 2019 –С. – 84 – 85.

The benefits of project-based learning for teaching ESP classes//Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education, May 16, 2019: conference proceedings – Kyiv, 2019 – C.118-119.

Тарасюк Н.І. Комп’ютерні технології на заняттях іноземної мови в технічних закладах вищої освіти//Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: міжнародна науково-практична конференція, 24-25 травня 2019р. – Дніпро, 2019 –С. – 473 – 474.

Тарасюк Н.І. Використання методу кейс-стаді в навчанні іноземних мов у ВНЗ //  Матеріали XIV Міжнародної науково- практичної   конференції “Стратегічні питання світової науки”,  7-15 лютого 2018р. – Том 3.: – Перемишль,  Nauka i studia, 2018.

Тарасюк Н.І. Дистанційні технології навчання у викладанні іноземних мов// Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Cutting-edge science-2018”, 30 квітня -7 травня 2018 – Том 18.: Шеффілд, Science and Education   Ltd.

Тарасюк Н.І. Рольова гра як ефективний метод навчання іноземної мови// Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції “Новината за напреднали наука-2018” 15-22 травня 2018 – Том 14.: Софія, “Бял ГРАД-БГ ОДД “.

Тарасюк Н.І.Особливості перекладу екологічної лексики // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Trends of modern science-2018”, 30 травня -7 червня, 2018 –  Том 13.: Шеффілд, Science and Education   Ltd.

Тарасюк Н.І Особливості перекладу науково-технічної лексики// Н.І. Тарасюк// Україна- ЄС: проблеми наукової та галузевої інтеграції:II Всеукраїнська заочна науково-практична конференція, 18-19 квітня 2019р.: тези доповіді – Харків, 2019 – С. –3– 4.

Тарасюк Н.І. Деякі прийоми формування навичок фонематичного слуху при навчанні вимови на початковому етапі// XII Міжнародна науково-практичнаа конференція“Areas of scientific thought 2016/2017”, том 3, 30 грудня – 7 січня 2017 // Sheffield, Science and Education Ltd.

Тарасюк Н.І. Проблеми навчання аудіюванню у немовних ВНЗ// XII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов“ 28 лютого 2017р.: Київ: Національний технічний університет України.

Тарасюк Н.І. Міжгалузева омонімія в англійській мові// XIII Міжнародна науково- практична конференція “Naukowa mysl informacyjnej powieki-2017”, том 3// Перемишль,  Nauka i studia,7-15 березня, 2017.

Тарасюк Н.І. Ігрові технології на занятті іноземної мови в технічних вищих закладах освіти //Scientific discussion. Praha, Chech Republic – 2019. – №31. –  2.Тарасюк Н.І. The interactive methods of teaching foreign language at technical university// Scientific Discussion. Praha, Chech Republic, 2018.  – №18.