Колосова Г.А.

Колосова Ганна Андріївна

У 2009 році закінчила Національний Технічний Університет України “Київський політехнічний інститутˮ за спеціальністю “Перекладˮ та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов. З 2009 року працює на кафедрі англійської мови гуманітарного спрямування №3 та має стаж роботи 11 років. Виконувала обов’язки відповідальної за роботу навчально-методичного об’єднання ФММ з 2015 по 2017 роки. З 2011 року проводила дисертаційне дослідження з ономастики та текстотворення в англійській мові та захистила дисертацію «Ономастикон мемуарів Вінстона Черчиля “My Early Lifeˮ: семантичний та функціональний аспекти». У 2016 році отримала диплом кандидата філологічних наук за спеціальністю «Германські мови». Колосова Г.А. активно приймає участь у конференціях та публікує наукові праці. У 2020 році пройшла закордонне стажування за темою «Innovative learning strategies for modern pedagogy» в місті Любляна, Словенія.

Статті у Scopus та Web of Science

 

Колосова Г. А. Theonyms in the horror story of Howard Phillips Lovecraft “Imprisoned with the Pharaohs”. Advanced Education. 2017. №8. P. 92–98. doi: 10.20535/2410-8286.79009

Статті у фахових виданнях

 

 1. Колосова Г.А. Encouraging students to critical thinking in English classes for special purposes as a component of soft skills complex development. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. 2021. №44. С. 170-173. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-2-27 (Категорія Б)
 2. Колосова Г.А., Народовська О.М. М’які та жорсткі тригери пресупозиції у творі жахів “Herbert West – Reanimator”. Південний архів (філологічні науки) : збірник наукових праць. 2021. 178 с. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-85-14 (Категорія Б)
 3. Колосова Г.А. Оніми в ролі тригерів пресупозиції у фантастичному творі «In the walls of Eryx» Говарда Філіпса Лавкрафта. Нова Філологія: збірник наукових праць. 2020. №80. 352 с. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-37 (Категорія Б)
 4. Колосова Г.А. Демонімічна система твору жахів “Dagon”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 64, Ч. 1. С. 187-190.
 5. Колосова Г.А. Функції текстотворення політичних та військових онімів у мемуарах Віснтона Черчилля «My Early Life». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 61. С. 84-87.
 6. Колосова Г.А. “Personal beginning of author” as one of text properties in Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія : Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. Київ, 2016. №7, Ч. 2. С. 35-38.
 7. Колосова Г.А. Статус міфоніму Cthulhu у повісті Говарда Лавкрафта «The Call of Cthulhu». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2016. Вип. 62. С. 161-162.
 8. Колосова Г. А. Categories and properties of text in memoirs’ structure. Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 5. С. 83-88.
 9. Колосова Г. А. Текстотворчі функції топонімів та етнонімів в мемуарах Вінстона Черчилля “My Early Life”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 48. С. 204–205.
 10. Колосова Г. А. Текстотворчі функції малочисельних груп онімів в мемуарах Вінстона Черчилля. SWorld : збірник наукових праць. Іваново. 2014. Вип 4 (37), Т. 19. С. 20–23.
 11. Колосова Г. А. Текстотворче гніздо та доцентрове текстотворення в мемуарах Вінстона Черчилля “My Early Life”. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives: Proceedings of the 4th International symposium, June 30, 2014. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2014. P. 134–138.
 12. Колосова Г. А. Текстотворчі фактори та одиниці текстотворення в системі мемуарів. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Вінниця. 2014. Вип. 20. С. 179–185.
 13. Плакида Г. А. Основні аспекти вивчення власних назв в англомовному мемуарному тексті. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2013. Вип. 117. С. 422–425.
 14. Плакида Г. А. Індивідуально-авторський підхід до вживання онімів в мемуарах Вінстона Черчилля “My Early Life”. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2013. Вип. 38. С. 218–220.
 15. Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля “My Early Life”. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет». 2013. Вип. 46, Ч. 3. С. 185–191.
 16. Плакида Г.А. Сучасні підходи до дослідження літературного жанру мемуарів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 29. С. 345-348.

 

 

 

Монографія

 

Moderní aspekty vědy. Moderní aspekty vědy : XVI. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. 538 s.

 

 

Тези доповідей та матеріали конференцій

 

 1. Kolosova H.A. Critical thinking of students as the basis of curriculum internationalization. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції, 07 червня 2022 р. Дебрецен (Угорщина): ГО «ВАДНД», 2022 р. 544 с.
 2. Kolosova H.A. Regularity of critical thinking skills development of university students in ESP classes. Eurasian scientific discussions : proceedings of the 5 th International scientific and practical conference, June 5-7, 2022. Barcelona: Barca Academy Publishing, 2022. 821 p. https://sci-conf.com.ua/
 3. Колосова Г.А. Individualization of teaching in foreign language classes for the development of critical thinking skills. III Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education : Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 13 May 2021. Kyiv. 2021. 148 p.
 4. Колосова Г.А. Дистанційне вивчення іноземної мови для розвитку критичного мислення студентів. Philological sciences, intercultural communication and translational studies: philological and practical aspects : proceedings of the International scientific practical conference, February 26-27, 2021. Venice : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2021. Vol. 2. 184 p.
 5. Колосова Г.А Proper names in the role of presupposition triggers. European scientific discussions : proceedings of the 2 nd International scientific and practical conference, December 26-28, 2020. Rome, 2020. 685 p.
 6. Колосова Г.А. Амбівалентність тлумачення терміну «фіктонім» в ономастичних дослідженнях. “Modern science: problems and innovations : proceedings of the 7th International scientific and practical conference, September 20-22, 2020. Stockholm: SSPG Publish, 485 p.
 7. Kolosova G.A. How to learn professional terminology fast. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали ХІI Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2017. 190 с.
 8. Колосова Г.А. Функціонування теонімів в літературному жанрі жахів. Міжнародне співробітництво для локального розвитку : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 26 жовтня 2016 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 230 с.
 9. Колосова Г.А. Сюжетна та часова організація мемуарних. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 120 с.
 10. Колосова Г.А. Андрагогіка: теорія та практика навчання дорослих. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 136 с.
 11. Колосова Г.А. Дослідження процесу текстотворення в мемуарах Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 квітня 2015 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 122 с.
 12. Колосова Г.А. Жанротворчі елементи мемуарних творів на лексичному рівні. Наука и новый мир: материалы I (LIII) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, 30 января 2015 г. Киев: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. С. 22-25.
 13. Колосова Г.А. Жанрові позамовні ознаки мемуарної літератури. Будущее современной науки: задачи и стратегии: материалы ХІІ (LXIV) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, 25 декабря 2015 г. Киев: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2015. 102 с.
 14. Колосова Г.А Ономастичні реалії в лінгвокультурологічній парадигмі. Научный взгляд : материалы VIII (XLVIII) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, 21-22 августа 2014 г. Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2014. С. 13-15.
 15. Колосова Г.А. Ономастикон мемуарів: індивідуально-авторський підхід. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2014 р. Київ: НТУУ «КПІ», 2014. С. 63-66.
 16. Колосова Г.А Актуалізація мовної особистості письменника в мемуарах. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2014 р. Київ: Кафедра, 2014. С. 56-57.
 17. Плакида Г.А. Мемуарна література: сучасні тенденції дослідження. Актуальные научные исследования: материалы ХХІХ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам, 24-25 января 2013 г. Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. С. 100-101.
 18. Плакида Г.А. Актуалізація психолого-педагогічних аспектів підходу до навчання за допомогою андрагогіки. Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2011 р. Київ: Політехніка, 2011. С. 121-122.
 19. Корницька Ю.А., Плакида Г.А. Навчання іншомовному професійно орієнтованому читанню студентів технічного ВНЗ з використанням електронного середовища. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2011. С. 75-76.
 20. Плакида Г.А. Використання рольових ігор для розвитку англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів економічних спеціальностей ВНЗ. Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 травня 2010 р. Київ: Політехніка, 2010. С. 112-113.
 21. Плакида Г.А. Застосування індивідуальних завдань у процесі вивчення іноземної мови шляхом використання проектної методики. Індивідуальні завдання з іноземної мови як складова навчального процесу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 січня 2010 р. Київ: Політехніка, 2010. С. 190-191.

Навчальні посібники

 1. Professional English: Job interview skills [Electronic resource]: the study e-book for students of specialty 073 “Management” / H.A. Kolosova, M.A. Tyshchenko. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. 115 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45843
 2. Foreign language – English: Information Technology (Part 1) [Electronic resource]: the study e-book for bachelor’s degree first-year students of specialty 124 «System analysis». / H.A. Kolosova, M.A. Tyshchenko, O.M. Narodovska. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. 154 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46033
 3. Professional English: Business communication [Electronic resource] : the study e-book for students of specialty 075 “Marketingˮ / H.A. Kolosova, O.M. Narodovska. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. 92 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41130
 4. Professional English: Marketing communication [Electronic resource] : the study e-book for students of specialty 075 “Marketingˮ / H.A. Kolosova, O.M. Narodovska. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. 88 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41276