Ващук А.О.

Ващук Анастасія Олександрівна

Закінчила КНУ імені Т.Шевченка, за спеціальністю: Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні та прикладні студії, отримавши кваліфікацію: лінгвіст.

Впродовж останніх п’яти років працювала викладачем англійської мови в Національній академії внутрішніх справ. Має підтверджений рівень володіння англійською – С1.

У 2022-2023 рр. працювала викладачем англійської мови в Ірландії.

Анастасія Олександрівна пише підручники і методичні посібники для учнів та студентів, має авторське право на підручник «Modern English Grammar».

Має досвід роботи з текстами езотеричної спрямованості «Аллатра», а також у сфері терапевтичної та патогенної метафори. Вміє аналізувати тексти та проводити лінгвістичну експертизу текстів.

Тези доповідей, матеріали конференцій та статті

  1. Тези доповіді: Ритмічна організація патогенного тексту. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: XXVI Міжнар. наук.- практ. Інтернет – конф. Переяслав, 2020. 251 с.
  2. Тези доповіді: Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 368-374. URL: http://sciconf.com.ua.
  3. Тези доповіді: Інноваційні технології у викладанні іноземної мови. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців з права: Х Міжвуз. наук. – практ. інтернет-конф. Київ, 2020. 150 с.
  4. Стаття: «Сугестивна лінгвістика як особливий комплексний напрямок лінгвістики XXI сторіччя: актуальність та унікальність напрямку» у збірнику тез «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. – 2020. – № 57, (22 січня). – 213 c.
  5. Стаття: “РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОГЕННОГО ТЕКСТУ” у збірнику наукових праць “Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії”, 2020.
  6. Ващук А. О. Modern English Grammar: Сучасна граматика англійської мови (в схемах та таблицях). Харків:  ПромАрт, 2020.  200 с.
  7. Монографія «Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця» (К.: НА СБ України, 2018. – 518 с.);