Матковська Г.О.

Матковська Ганна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3.

У 2011 р. закінчила факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського й отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2014-2018 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови.

2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві форми англійськомовного модерністського тексту (на матеріалі романів В. Вулф)» зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови».

2019 р. – взяла участь у літній школі комп’ютерної лінгвістики Grammarly;

2020 р. – пройшла міжнародне стажування Education and Individualization in Educational Institutions в Katowice School of Technology (Республіка Польща);

2020 р. – пройшла кваліфікаційний курс з викладання англійської мови й отримала сертифікат CELTA Кембриджського університету.

Професійний досвід:

2011-2016 рр. – викладач англійської мови на кафедрі англійської мови технічного спрямування № 1;

2016-2021 рр. – викладач, старший викладач (2019), доцент (2020) на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови;

З 2021 р. – доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3.

Коло наукових інтересів: аудіовізуальний переклад, стилістика, наратологія, історія перекладу.

Посилання:

https://scholar.google.com/citations?user=gfUZi74AAAAJ&hl=uk

http://intellect.ktppam.kpi.ua/profile/mgo6